Bewust leven

Met bewust leven bedoel ik dat je af en toe stil moet staan bij wat je doet en waarom je de dingen doet. Het leven gaat altijd door, soms verlies je focus om waar het echt om gaat. Liefde, familie, je buren. De mens is een sociaal dier, wij hebben liefde nodig en we moeten begrijpen dat werk het belangrijkste is. Rijkdom is niet te lezen op jouw bankrekening maar in de ervaringen van jouw leven.